Instellingen

9


Ook heeft hij tot hen gezegd:

fraai: het gebod van God zet ge opzij
opdat ge uw overlevering in stand houdt!-