Instellingen

21


Hij heeft tot hen gezegd:

en nog begrijpt ge het niet?