Instellingen

31


En hij begint hen te onderrichten

dat de mensenzoon veel móet lijden,
verworpen moet worden door de oudsten,
de heiligdomsoversten en de schriftgeleerden
en ter dood gebracht zal worden
en na drie dagen opstaan;

32


openhartig heeft hij dit woord gesproken.

Petrus neemt hem terzijde
en begint hem te bestraffen.