Instellingen

34


Hij roept de schare

samen met zijn leerlingen tot (zich)
en zegt tot hen:
als iemand dat wíl, achter mij komen,
laat hij zichzelf verloochenen,
zijn kruis optillen, en dan mij volgen!-

35


want wie ook maar zijn lijf-en-ziel wil redden,

die zal haar verliezen,
maar wie ook maar zijn lijf-en-ziel zal verliezen
vanwege mij en het evangelie* Of: de verkondiging.,
die zal haar redden;

36


want wat baat het een mens

om de hele wereld-op-orde te winnen
en beschadigd te worden aan zijn lijf-en-ziel?-

37


want wat kan een mens geven

in ruil voor zijn lijf-en-ziel?-

38


want wie zich voor mij en mijn woorden

zal schamen
in deze overspelige en zondige generatie,
voor hem zal ook de mensenzoon
zich schamen,
wanneer, in de glorie van zijn Vader,
hij met de heilige engelen* Of: aankondigers. zal komen!