Instellingen

30


Daarvandaan naar buiten komend

zijn zij verdergetrokken door Galilea,
en hij heeft niet gewild
dat iemand (daarvan) kennis zou hebben.

31


Want hij heeft zijn leerlingen onderricht

en heeft tot hen gezegd:
de mensenzoon wordt overgegeven
in handen van mensen,
en ze zullen hem doden,
en gedood
zal hij na drie dagen opstaan!

32


Maar zij hebben niet herkend

wat gezegd werd,
en zijn bevreesd geweest
hem er naar te vragen.

33


Ze komen Kafarnaoem binnen.

In het huis aangeland
heeft hij aan hen gevraagd:
en waarover ging onderweg uw gesprek?

34


Maar zij hebben

er het zwijgen toe gedaan;
want ze hadden er tegen elkaar
over gesproken, onderweg,
wie de grootste was.

35


Hij gaat zitten,

roept de twaalf (bij zich)
en zegt tot hen:
als iemand dat wil: eerste zijn,
zal hij van allen een laatste zijn,-
van allen een bediende!

36


Hij neemt een jongetje

en laat dat in hun midden staan;
hij omarmt het en zegt tot hen:

37


wie één van zulke jongetjes

ontvangt, (met een beroep) op mijn naam,
ontvangt mij,
en wie mij ontvangt
ontvangt níet mij,
nee: hem die mij heeft gezonden!