Instellingen

30


Daarvandaan naar buiten komend

zijn zij verdergetrokken door Galilea,
en hij heeft niet gewild
dat iemand (daarvan) kennis zou hebben.

31


Want hij heeft zijn leerlingen onderricht

en heeft tot hen gezegd:
de mensenzoon wordt overgegeven
in handen van mensen,
en ze zullen hem doden,
en gedood
zal hij na drie dagen opstaan!

32


Maar zij hebben niet herkend

wat gezegd werd,
en zijn bevreesd geweest
hem er naar te vragen.

33


Ze komen Kafarnaoem binnen.

In het huis aangeland
heeft hij aan hen gevraagd:
en waarover ging onderweg uw gesprek?

34


Maar zij hebben

er het zwijgen toe gedaan;
want ze hadden er tegen elkaar
over gesproken, onderweg,
wie de grootste was.

35


Hij gaat zitten,

roept de twaalf (bij zich)
en zegt tot hen:
als iemand dat wil: eerste zijn,
zal hij van allen een laatste zijn,-
van allen een bediende!

36


Hij neemt een jongetje

en laat dat in hun midden staan;
hij omarmt het en zegt tot hen:

37


wie één van zulke jongetjes

ontvangt, (met een beroep) op mijn naam,
ontvangt mij,
en wie mij ontvangt
ontvangt níet mij,
nee: hem die mij heeft gezonden!

38


Johannes brengt tot hem uit:

leermeester, wij hebben iemand
die ons niet volgt
in uw naam demonieën zien uitwerpen,
en omdat hij ons niet is gaan volgen
hebben wij hem tegengehouden!

39


Maar Jezus zegt: houdt hem niet tegen,

want er is niemand
die (met een beroep) op mijn naam
een (daad van) macht zal doen
en bij machte zal zijn
onmiddellijk daarna kwalijk van mij te spreken;

40


immers: wie niet tegen ons is, is vóór ons!-

41


ja, wie u een drinkbeker water

te drinken zal geven in naam
daarvan dat ge van Christus zijt,

amen is het, zeg ik u,

dat hij zijn loon niet zal verliezen;

42


en wie een van deze kleinen, die geloven,

zal laten struikelen,
voor hem is het beter
als er een molensteen om zijn hals ligt
en hij in zee geworpen is;

43


en als je hand je laat struikelen, hak haar af;

beter is het dat je verminkt
in het leven binnenkomt
dan in bezit van twee handen
aan te komen in de gehenna,
in het vuur dat niet dooft;* Vers 44 komt niet in de oorspronkelijke Marcus-tekst voor.

45


en als je voet je laat struikelen,

hak hem af;
beter is het dat je kreupel
in het leven binnenkomt
dan in bezit van de twee voeten
in de gehenna te worden geworpen;* Vers 46 komt niet in de oorspronkelijke Marcus-tekst voor.

47


en als je oog je laat struikelen,

werp het uit;
beter is het dat je met één oog
in het koninkrijk Gods binnenkomt,
dan in bezit van twee ogen
in de gehenna geworpen te worden,

48


‘waar hun worm niet aan z’n eind komt

en het vuur niet dooft’ (Jes. 66,24);

49


want ieder zal met vuur gezouten worden;

50


het zout is iets goeds;

maar als het zout zouteloos wordt,
waarmee moet je dát kruiden?-
behoudt zout in uzelf
en betracht onder elkaar vrede!