Instellingen

31


Want hij heeft zijn leerlingen onderricht

en heeft tot hen gezegd:
de mensenzoon wordt overgegeven
in handen van mensen,
en ze zullen hem doden,
en gedood
zal hij na drie dagen opstaan!