Instellingen

31


Want hij heeft zijn leerlingen onderricht

en heeft tot hen gezegd:
de mensenzoon wordt overgegeven
in handen van mensen,
en ze zullen hem doden,
en gedood
zal hij na drie dagen opstaan!

32


Maar zij hebben niet herkend

wat gezegd werd,
en zijn bevreesd geweest
hem er naar te vragen.

33


Ze komen Kafarnaoem binnen.

In het huis aangeland
heeft hij aan hen gevraagd:
en waarover ging onderweg uw gesprek?