Instellingen

63


Hij vraagt om een plankje

en schrijft op wat hij wil zeggen:
Johannes is zijn naam!
Allen zijn verwonderd.