Instellingen

33


Wanneer ze komen op de plaats

met de roepnaam ‘Schedeltje’
kruisigen ze dáár
hem en de twee kwaaddoeners,
de een rechts en de ander links van hem.