Instellingen

35


De gemeenschap heeft er gestaan

en toegeschouwd
maar ook de overheden hebben gelachen,
zeggend:
anderen heeft hij gered,
laat hij nu zichzelf redden!,
als híj de gezalfde van God is, ‘de uitverkorene’!