Instellingen

15


Maar als er een verwachting groeit

in de gemeenschap
en allen in hun harten overleggen
over Johannes
of hij niet de Gezalfde is,

16


antwoordt Johannes allen en zegt hij:

ik doop u met water,
maar op komst is hij die sterker is dan ik,-
ik ben nog niet eens geschikt
om de riemen van zijn sandalen los te maken;
híj zal u dopen met heilige geestesadem
en met vuur;

17


híj heeft de wan in zijn hand

om zijn dorsvloer te reinigen
en het graan bijeen te brengen in zijn schuur;
maar het kaf zal hij verbranden
met onuitblusbaar vuur!

18


Zo heeft hij ook met vele andere oproepen

de gemeenschap evangelie aangekondigd.

19


Maar als viervorst Herodes

door hem wordt onderhouden
over Herodias, de vrouw van zijn broer,
en over al het boze dat Herodes heeft gedaan,

20


voegt die bij alles dit eraan toe

dat hij Johannes in een bewaking opsluit.

21


Maar het geschiedt

als heel de gemeenschap wordt gedoopt
en ook Jezus wordt gedoopt
en aan het bidden is,
dat de hemel wordt geopend

22


en de heilige geestesadem in lijfelijke gedaante

als een duif op hem neerdaalt;
en er geschiedt een stem uit de hemel:
jij bent mijn zoon, de geliefde,
in jou heb ik behagen!