Instellingen

5


Hij leidt hem omhoog

en toont hem alle koninkrijken
van de bewoonde (wereld),
in een punt des tijds.