Instellingen

30


En zie, twee mannen

hebben met hem samengesproken;
het zijn Mozes en Elia geweest,
die, te zien in glorie,
hem zijn uittocht hebben aangezegd

31


die hij weldra zou gaan volbrengen

in Jeruzalem.