Instellingen

1


Bij begin (Gen. 1,1)

is er het spreken geweest;
het spreken is God nabij geweest,
ja God is het spreken geweest;

2


het is geweest bij begin,

God nabij (Spr. 8,22 vv; Sirach 24,9);

3


alle dingen zijn daardoor geworden

en buiten dat om
is niet één ding geworden
dat geworden is.

4


Daarin is leven geweest,

en dat leven is
het licht der mensen geweest;

5


het licht schijnt in de duisternis:

de duisternis heeft het niet opgenomen.