Instellingen

27


mijn schapen horen naar mijn stem;

ík ken hen en zij volgen mij,-