Instellingen

44


Maar Jezus heeft het uitgeschreeuwd

en gezegd:
wie gelooft in mij, gelooft niet in mij,-
nee, in hem die mij gestuurd heeft;

45


en wie mij aanschouwt

aanschouwt hem die mij gestuurd heeft;

46


ik, als licht ben ik tot de wereld gekomen

opdat ieder die in mij gelooft
niet in de duisternis blijft;

47


ook als iemand mijn uitspraken hoort

en niet bewaart
veroordeel ík hem niet;
want ik ben niet gekomen
om de wereld te veroordelen
nee, om de wereld te redden;

48


wie mij afwijst

en mijn uitspraken niet aanneemt
heeft er al één die oordeelt:
het woord dat ik heb gesproken,
dat zal hem oordelen ten laatsten dage,

49


omdat ík niet vanuit mijzelf heb gesproken,

nee, die mij gestuurd heeft, de Vader zelf,
heeft mij een gebod gegeven
wat ik moet zeggen en wat ik moet spreken,

50


en ik weet dat zijn gebod

eeuwig leven is;
dus van wat ík uitspreek geldt:
zoals de Vader mij gezegd heeft,
zó spreek ik uit!