Instellingen

1


Laat uw hart niet geschokt zijn;

vertrouwt op God en vertrouwt ook op mij;

2


in het huis van mijn Vader

zijn vele verblijven;
maar als het niet zo was,
zou ik u dan zeggen
‘ik ga vooruit om u een plaats te bereiden’?-

3


als ik vooruit gegaan ben

en u een plaats heb bereid
kom ik weer en zal u bij mij opnemen,
opdat daar waar ík ben ook gíj zijt.