Instellingen

15


ik noem u niet meer dienaars,

omdat de dienaar niet weet
wat zijn heer doet;
maar u heb ik vrienden genoemd
omdat ik aan รบ bekend heb gemaakt
al wat ik gehoord heb bij mijn Vader.