Instellingen

1


Deze dingen heb ik tot u gesproken

opdat ge niet zult struikelen;
ze zullen u samenkomstloos maken,