Instellingen

12


Nog veel heb ik u te zeggen,

maar het is u nu onmogelijk
dat te verdragen;

13


maar wanneer hij komt,

de geestesadem van de waarachtigheid,
zal hij u de weg wijzen
naar de volle waarheid;
want hij zal niet spreken vanuit zichzelf,
nee, hij zal uitspreken wat hij hóórt
en wat komen gaat zal hij u verkondigen.

14


Hij zal zo mij verheerlijken,

want wat hij van mij zal meenemen
is wat hij u zal verkondigen.

15


Al wat de Vader heeft is van mij;

daarom zei ik dat hij van mij meeneemt
wat hij u zal verkondigen.