Instellingen

32


zie, er komt een uur, ja het is gekomen,

dat ge verstrooid zult worden
-ieder naar het zijne- en mij alleen laat;
en toch ben ik niet alleen,
omdat de Vader met mij is;