Instellingen

5


maar nu ga ik heen

naar wie mij heeft gestuurd,-
en niemand van u vraagt me:
waar gaat u heen?-

6


echter, omdat ik deze dingen

tot u heb uitgesproken
heeft de droefheid uw hart vervuld.

7


Maar ik zeg wat de waarheid is:

het is in uw belang dat ik wegga;
want als ik niet wegga
zal de troosttoeroeper niet tot u komen;
maar als ik vooruit ga
zal ik hem naar u toe sturen;

8


en wanneer hij komt

zal hij de wereld overtuigen van zonde,
van gerechtigheid en oordeel.

9


Van zonde: dat ze niet in mij geloven;

10


van gerechtigheid:

dat ik heen ga naar de Vader
en gij mij niet meer zult aanschouwen;

11


van oordeel:

dat de overste van deze wereld
veroordeeld is.