Instellingen

11


Ik ben niet meer in de wereld,

zij zijn in de wereld
en ík kom tot u.
heilige Vader, houd hen
die gij mij hebt gegeven,
één met uw naam,
opdat zij één zijn zoals wij.