Instellingen

14


Ik heb hun uw woord gegeven,

en de wereld is hen gaan haten,-
omdat ze niet van deze wereld zijn,
zoals ík niet van deze wereld ben;

15


ik bid niet dat gij hen weghaalt

uit de wereld,
nee, dat gij hen behoedt voor de boze;

16


zij zijn niet van de wereld

zoals ík niet van deze wereld ben;

17


heilig hen toe

in de waarachtigheid;
uw woord is waarachtigheid.

18


Zoals gij mij de wereld in hebt gezonden,

heb ook ík hen de wereld in gezonden;

19


en ter wille van hen heilig ik mijzelf toe

opdat ook zíj toegeheiligd mogen worden
in waarachtigheid.