Instellingen

31


Dan zegt Pilatus tot hen:

neemt ú hem mee
en oordeelt hem volgens uw Wet!
De Judeeërs zeggen tot hem:
het is ons niet geoorloofd
te doden!