Instellingen

2


De soldaten vlechten een kroon

van doorntakken
en zetten die op zijn hoofd;
ze werpen hem een purperen mantel om.