Instellingen

3


Nadat ze naar hem toegekomen zijn en

hebben gezegd ‘wees gegroet,
koning der Judeeërs!’
geven ze hem kaakslagen.