Instellingen

21


maar wie doet wat waarachtig is

komt tot het licht,-
opdat van zijn werken
geopenbaard wordt
dat zij in eenheid met God
zijn bewerkt!