Instellingen

27


Johannes antwoordt en zegt:

een mens is niet bij machte iets aan te nemen
als het hem niet gegeven is
vanuit de hemel;