Instellingen

26


Jezus zegt tot haar:

ík ben het,-
die tot u spreekt!