Instellingen

37


en die mij gestuurd heeft, de Vader,

híj heeft over mij getuigd,
ook al hebt ge zijn stem nooit gehoord
en zijn gezicht nooit gezien;

38


ook zijn spreken hebt ge niet

als iets dat in u blijft,
want die híj heeft uitgezonden,
hem schenkt gíj geen geloof;

39


ge onderzoekt de Schriften,

omdat gíj meent
daarin eeuwigheidsleven te hebben,
en juist díe zijn het
die over mij getuigen;