Instellingen

39


ge onderzoekt de Schriften,

omdat gíj meent
daarin eeuwigheidsleven te hebben,
en juist díe zijn het
die over mij getuigen;