Instellingen

1


Maar Jezus vertrekt naar de Olijfberg.

2


’s Morgens vroeg

bereikt hij weer het heiligdom,-
waar heel de gemeenschap
tot hem is gekomen
en hij, neergezeten, hen heeft onderricht.

3


Maar de schriftgeleerden en de Farizeeƫrs

brengen een vrouw mee,
op overspel betrapt;
ze stellen haar op in het midden

4


en zeggen tot hem:

u geeft onderricht, welnu,
deze vrouw is op heterdaad betrapt
op overspel;