Instellingen

2


Zijn leerlingen stellen hem de vraag

en zeggen:
rabbi, wie heeft er gezondigd,
hijzelf of die hem geboren lieten worden,-
dat hij blind geboren is?

3


Jezus antwoordt:

niet dat hijzelf gezondigd heeft
en ook niet wie hem geboren lieten worden,-
maar opdat de werken van God
in hem openbaar worden!-