Instellingen

32


sinds eeuwig wordt er niet gehoord

dat iemand de ogen heeft geopend van
één die blind geboren is;

33


als deze mens niet van bij God was

had hij geen macht gehad iets te doen!

34


Ze antwoorden en zeggen tot hem:

jij die wel helemaal
‘in zonden bent geboren’ (Ps. 51,7),
jij leest ons de les?
En ze werpen hem naar buiten.

35


Jezus hoort

dat ze hem uitgeworpen hebben,
naar buiten;
hij weet hem te vinden en zegt:
jij, geloof jij in de mensenzoon?

36


Híj antwoordt en zegt:

wie is het, heer?-
dan zal ik in hem geloven!

37


Jezus zegt tot hem:

je hebt hem gezien;
die met je spreekt, die is het!

38


Maar hij brengt uit: ik geloof, Heer,-

en buigt zich voor hem neer.

39


Jezus zegt:

voor onderscheid-en-oordeel
ben ík in deze wereld gekomen,
zodat die niet kunnen kijken, gaan kijken
en die kijken blinden worden!