Instellingen

21


Maar Petrus daalt af

en zegt tot de mannen:
zie, ík ben het die ge zoekt;
wat is de reden dat ge hier zijt?