Instellingen

20


Maar hij is vechtlustig gezind geweest

tegen de Tyriërs en Sidoniërs.
Maar eensgezind zijn ze toen bij hem geweest,
hebben Blastus, ‘s konings kamerheer,
overgehaald en om vrede gevraagd,
omdat hun landstreek z’n voedsel betrok
uit die van de koning.