Instellingen

23


want toen ik rondliep en (de

tekenen van) uw vroomheid aanschouwde,
vond ik ook een onderstuk
waarop geschreven was:
voor een onkenbare god!-
wat ge dan zonder het te kennen vereert,
dat verkondig ík u;