Instellingen

1


Paulus, dienaar van Christus Jezus,

als geroepen apostel
afgezonderd voor het evangelie
van God

2


dat hij eerder heeft aangekondigd

door zijn profeten
in heilige geschriften,-

3


over zijn zoon,

naar het vlees voortgekomen
uit het zaad van David,

4


naar de Geest der heiliging

de aangestelde Zoon van God
in kracht
vanuit de opstanding van doden:
Jezus Christus, onze Heer,

5


door wie wij genade hebben ontvangen

en apostelschap
voor geloofsgehoorzaamheid,
vanwege zijn naam,
onder alle volkeren,

6


onder wie ook gij

geroepenen van Jezus Christus zijt,-

7


aan allen die in Rome zijt,-

geliefden van God,
geroepen heiligen:
genade voor u en vrede
van God onze Vader
en de Heer, Jezus Christus!