Instellingen

18


Want geopenbaard wordt

vanaf de hemel
toorn van God
over alle goddeloosheid en ongerechtigheid
van mensen die de waarheid
in ongerechtigheid ten onder houden,

19


omdat wat van God kenbaar is,

duidelijk is onder hen,
want God heeft het
hun duidelijk gemaakt.

20


Want vanaf de schepping der wereld

wordt al wat onzichtbaar is van hem
aan zijn daden opgemerkt en gezien:
én zijn altijddurende kracht
én zijn goddelijkheid,
zodat zij niet te verontschuldigen zijn,

21


omdat zij God wel kenden

maar hem niet als God hebben verheerlijkt
of gedankt,
nee, zij zijn met hun overleggingen
op niets uitgelopen,
en hun onverstandig hart
is verduisterd.