Instellingen

9


Want mijn getuige is God,

die ik met heel mijn geestkracht
vereer met de evangelieverkondiging
van zijn zoon,
hoe ik onophoudelijk
mij u indachtig maak,