Instellingen

1


Broeders-en-zusters,

het welbehagen van mijn hart
en de smeking tot God voor hen
beogen behoud.

2


Want ik getuig voor hen ervan

dat zij ijver voor God hebben,
maar zonder een echt kennen.

3


Want zij ontkennen

de rechtvaardiging door God,
zoeken de eigen rechtvaardiging
staande te houden
en aan de rechtvaardiging door God
onderschikken zij zich niet.

4


Want einddoel van een Wet

is Christus
tot rechtvaardiging van al wie gelooft.