Instellingen

11


Want de Schrift zegt:

al ’wie in geloof vertrouwt op hem
zal niet worden beschaamd’ (Jes. 28,16).