Instellingen

13


Tot u, de volkeren, zeg ik:

als ik dan toch
een apostel van volkeren ben,
acht ik het de glorie van mijn dienstwerk

14


als ik hoe ook

mijn vlees-en-bloed
jaloers zal kunnen maken
en enkelen van hen kan redden.

15


Want als hun verwerping al

verzoening voor een wereld is,
wat is dan hun aanneming anders
dan leven uit de doden?