Instellingen

24


Want als jij bent weggekapt

uit de wilde olijf
waar je naar je natuur bij hoort
en tegen je natuur bent ingestoken
in een edele olijf,
hoeveel makkelijker zullen dan zij
die er van nature bijhoren
worden ingestoken in de eigen olijf!