Instellingen

30


Want zoals gij vroeger

ongehoorzaam geweest zijt aan God
maar nu ontferming geniet
door hún ongehoorzaamheid,

31


zo zijn ook zij nu ongehoorzaam geworden

opdat door de ontferming aan u betoond,
ook zij nu ontferming mogen genieten.