Instellingen

32


Want God heeft hen allen

opgesloten in ongehoorzaamheid
om zich over hen allen te ontfermen.