Instellingen

33


O diepte van rijkdom en wijsheid

en kennis van God!-
hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen
en onnaspeurlijk zijn wegen!

34


Want ‘wie kent het denken van de Heer

of wie is zijn raadsman geweest?

35


Of wie heeft hem ooit iets gegeven

dat hem teruggegeven zou moeten worden?’-

(Jes. 40,13; Job 41,3)

36


omdat uit hem en door hem en tot hem

alle dingen zijn!
Aan hem zij de glorie
tot in de eeuwigheden. Amen.