Instellingen

36


omdat uit hem en door hem en tot hem

alle dingen zijn!
Aan hem zij de glorie
tot in de eeuwigheden. Amen.